Văn khấn phóng sinh 2023, nghi lễ phóng sinh 2023

Văn khấn phóng sinh như nào, bài văn khấn phóng sinh sẽ càng làm nghi thức phóng sinh có ý nghĩa hơn, đúng theo tục lệ và trình tự khi phóng sinh. Đặc biệt vào những dịp đầu năm, nhiều nhà thực hiện nghi thức phóng sinh với rất nhiều ý nghĩa. Vậy văn khấn phóng sinh như nào, nghi lễ phóng sinh như nào?

Ý nghĩa phóng sinh

Phóng sinh là một nghi thức của Phật giáo, là một nét đẹp trong lễ hội của người Việt và có ý nghĩa rất lớn. Vào những dịp Tết đến Xuân về, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy hay những dịp tổ chức cầu nguyên thì mọi người tổ chức lễ hội phóng sinh chim, cá hay bất cứ con vật nào.

Phóng sinh thể hiện lòng từ bi của con người, tâm không mong cầu lợi cho bản thân và mang lại phước báu cô cùng to lớn. Bên cạnh đó nghi thức phóng sinh còn đánh thức tâm của con vật, sám hồi nghiệp chướng mình đã gây ra để có thể đầu thai chuyển kiếp.

Văn khấn phóng sinh
Văn khấn phóng sinh 2023

Nghi thức phóng sinh như nào?

Trước hết để con vật muốn phóng sinh xuống đất, trước mặt mình. Sau đó chắp tay và đọc văn khấn Bạch phật. Nghi thức cúng phóng sinh không cần thắp nhang. Đọc bài Bạch Phật, Hồi hướng công đức, đọc Tam tự y và tiến hành thả phóng sinh.

Sau khi đọc xong các bài cúng, mang các sinh vật thả đúng môi trường sống của chúng. Ví dụ như cua, cá nước ngọt thì đem ra sông, hồ thả; chim mang ra chỗ có nhiều lùm cây cao thả để đảm bảo các loài được sống.

Văn khấn phóng sinh 2023

Bài cúng Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã truyền thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng. Con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh. Nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người.

Gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân. Đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này. Luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp. Từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc. Cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này sẽ giúp con và gia đình. Tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng.

Do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành. Mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác. Không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ. Duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Văn khấn phóng sinh
Văn khấn phóng sinh Bạch Phật

Văn khấn hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này. Trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả các chúng sinh.

Trong đó có….. (người bạn muốn hồi hướng, địa chỉ). Chúc …….bình an, hạnh phúc, có duyên lành với chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát…(bạn có thể thêm vào phù hợp hoàn cảnh)

Hoặc bạn cũng có thể khấn như sau:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp. Chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì.

Cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho (họ tên, địa chỉ) nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm. Cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài cúng Tam tự quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông, 1 lễ).

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 lễ).

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông, 1 lễ, 3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông).

Văn khấn phóng sinh cá, cua, ốc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…). Chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên con vật). Giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này. Nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Văn khấn phóng sinh cá, cua
Văn khấn phóng sinh cua, cá

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.