Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là biểu mẫu cần dùng khi tổ chức các buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mẫu Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thể hiện người tham gia có đồng ý hay không đồng ý việc tiêm phòng này cũng như là nắm rõ các triệu chứng có thể xảy ra sau khi tiêm phòng. Nội dung chi tiết Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 được trình bày cụ thể dưới đây mời các bạn tham khảo.

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ…. hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

Đồng ý tiêm chủng □                                Không đồng ý tiêm chủng □

Họ tên người được tiêm chủng:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………..

…., ngày…tháng …. năm 2021

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Các bước thực hiện tiêm vắc xin COVID-19

Bộ Y tế ban hành Công văn 1734/BYT-DP hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 thực hiện tiêm chủng theo các bước sau:

Các bước thực hiện tiêm vắc xin COVID-19
Các bước thực hiện tiêm vắc xin COVID-19

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón; Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực khai báo y tế điện tử; Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng.

Bước 3: Sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Thông bảo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Lưu ý:

– Các cơ sở tiêm chủng tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID19 căn cứ tình hình và đánh giá nguy cơ, trường hợp cần thiết yêu cầu nhân viên tham gia tiêm chủng mặc trang phục bảo hộ.

– Sử dụng phích vắc xin để bảo quản vắc xin tại bàn tiêm chủng.

Trên đây là Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin Covid-19 doc và pdf cùng các bước thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 mà Tobitu xin được tổng hợp gửi đến các bạn tham khảo.

Việt Nam quyết thắng đại dịch!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.